Narvik Turnforening

Velkommen
I dag starter Narvik turnforening et nytt turnår – velkommen!
Vi gleder oss til å fylle hallen med unger igjen og har vasket, spritet, støvsugd og rengjort etter alle kunstens regler.
Med de begrensninger som samfunnssituasjonen gir har vi ikke muligheter til å ha veldig mange unger pr parti.
Eksisterende medlemmer er overført til korrekte partier etter alder og vi har forsiktig tatt inn nye medlemmer etter henvendelser på medlem@narvikturn.no.
Ventelisten teller nå i overkant av 40 personer – vi gjør fortløpende evalueringer for å se om det er plass til flere eller om vi må justere ned.
Vi er trangbodd, den nye hallen er ikke klar, timeplanen er presset og gjennomføringen av treninger må skje i henhold til et strengt reglement.
Sammen får vi det til!
Respekter reglene, hold orden og hold deg hjemme om du ikke føler deg bra.
Turnforeningen er foreldredrevet – eventuelle tilbakemeldinger, spørsmål eller ønsker om å hjelpe til rettes post@narvikturn.no.
LYKKE TIL SMÅ OG STORE GYMNASTER!

Trening og corona

Oppdatert 30.08.20

Her finner du informasjon vedr. trening og smittevern fra Norges Turnforbund. Vi ønsker at alle utøvere setter seg godt inn i hvilke smittevern tiltak som gjennomføres. Trenerne vil veilede hver gruppe, men fint om alle har gått gjennom dette på forhånd. Vi ser frem til å komme i gang igjen!

OPPTAK NYE MEDLEMMER HØST 2020

Det åpnes nå opp for opptak av nye medlemmer i NTF. Pga nytt medlemssystem er ikke elektronisk påmelding på plass enda. Det vil si at alle som ønsker å melde barnet inn i NTF må sende mail til medlem@narvikturn.no med følgende info: Fullt navn og fødselsdato på barn, adresse, navn/tlf/epost til foresatte og ønsket parti. Merk mail med INNMELDING.  

Det må påregnes noe svartid på mail, og etter all sannsynlighet vil ikke tildeling av plass til nye medlemmer påbegynnes før tidligst i uke 36. Per i dag jobber vi med å tilpasse partier og treningstider, også mtp koronarestriksjoner, og det må forventes at det tar litt tid før vi klarer å få en oversikt og tildele plasser til de på venteliste. Dette arbeidet er høyt prioritert, og vi håper å raskt kunne komme tilbake til dere med status på plasstildeling. 

Salplan Høst 2020

Vanlig trening starter mandag (31. august 2020)

Salplanen og treningstider er tilgjengelig her:

http://narvikturn.no/salplan/